Hướng dẫn chuyển kích thước WordPress Flatsome sang px đơn giản

Bài viết đăng bởi huynh vào lúc 22-12-2023 và cập nhật lúc 22-12-2023 330 lượt xem

TinyMCE là plugin hỗ trợ trình soạn thảo văn bản, với rất nhiều tính năng mạnh mẽ, được tích hợp sẵn vào trong WordPress. Nhưng có một đặc điểm là đơn vị font-size trong theme Flatsome của trình soạn thảo này lại luôn hiển thị dạng %, rất là khó căn chỉnh và hiểu sử dụng

Để đưa nó về với đơn vị là px thì chỉ cần đơn giản thêm đoạn code phía dưới vào file functions.php của theme đang sử dụng là được. Chúc các bạn thành công

if ( ! function_exists( 'vdh_mce_text_sizes' ) ) {
  function vdh_mce_text_sizes( $initArray ){
    $initArray['fontsize_formats'] = "8px 10px 12px 14px 16px 20px 24px 28px 32px 36px 48px 60px 72px 96px";
    return $initArray;
  }
}
add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'vdh_mce_text_sizes', 99);

 

Trả lời